Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Våre fagområder

Kulturforsking
Telemarksforsking er Norges ledende miljø for forskning på kulturpolitikk og kulturøkonomi.
Les mer
Kommunal- og velferdsforsking
Vi arbeider med effekter av velferdspolitikk, kommunestruktur, interkommunalt samarbeid, statlige virkemidler og finansieringsopplegg overfor kommunene, omstillingsarbeid og økonomistyring.
Les mer
Regional utvikling
Våre hovedarbeidsfelt er regionale analyser, nyskaping og innovasjon i næringsliv og offentlig sektor, samt bærekraftige utviklingsstrategier.
Les mer
Evaluerer museums-reformen i Buskerud

Evaluerer museums-reformen i Buskerud

(7.1.2019) Evalueringen skal undersøke hvordan museumsreformen har gitt de fire museene økonomiske og faglige gevinster, samt gi forslag til videre utvikling. Les mer

REKO-ringer under lupen

REKO-ringer under lupen

(3.1.2019) Skal lage håndbok om etablering, drift og utvikling av REKO-ringer. Les mer