Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Våre fagområder

Kulturforsking
Telemarksforsking er Norges ledende miljø for forskning på kulturpolitikk og kulturøkonomi.
Les mer
Kommunal- og velferdsforsking
Vi arbeider med effekter av velferdspolitikk, kommunestruktur, interkommunalt samarbeid, statlige virkemidler og finansieringsopplegg overfor kommunene, omstillingsarbeid og økonomistyring.
Les mer
Regional utvikling
Våre hovedarbeidsfelt er regionale analyser, nyskaping og innovasjon i næringsliv og offentlig sektor, samt bærekraftige utviklingsstrategier.
Les mer
Kulturrikets tilstand 2018

Kulturrikets tilstand 2018

(11.9.2018) Onsdag 24. oktober arrangerer Telemarksforsking og Universitetet i Sørøst-Norge den tiende utgaven av konferansen Kulturrikets tilstand. Årets tema er «Regionalisering av kulturpolitikken». Les mer

Forprosjekt om bruk av eplepressrest

Forprosjekt om bruk av eplepressrest

(23.10.2018) Kan restproduktet som blir igjen etter pressing av eplejuice bli til noe nyttig? Det er mange muligheter, men også utfordringer å overkomme. Les mer

Nyttige sammenslåingserfaringer fra Trøndelag

Nyttige sammenslåingserfaringer fra Trøndelag

(19.10.2018) Trøndelag ble nytt fylke fra 1.1.2018, og erfaringene fra sammenslåingsprosessen vil være til nytte for andre fylker som nå er i tilsvarende prosesser. Les mer