Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Våre fagområder

Kulturforsking
Telemarksforsking er Norges ledende miljø for forskning på kulturpolitikk og kulturøkonomi.
Les mer
Kommunal- og velferdsforsking
Vi arbeider med effekter av velferdspolitikk, kommunestruktur, interkommunalt samarbeid, statlige virkemidler og finansieringsopplegg overfor kommunene, omstillingsarbeid og økonomistyring.
Les mer
Regional utvikling
Våre hovedarbeidsfelt er regionale analyser, nyskaping og innovasjon i næringsliv og offentlig sektor, samt bærekraftige utviklingsstrategier.
Les mer
Behov for styrkning av barnevernsarbeidet i Sarpsborg

Behov for styrkning av barnevernsarbeidet i Sarpsborg

(7.2.2019) Telemarksforsking har foretatt en gjennomgang av barnevernet i Sarpsborg kommune. Rapporten peker på spesifikke endringstiltak for barneverntjenesten, men også på tiltak som knytter seg til kommunens helhetlige innsats rettet mot barn og unge. Les mer

Hvordan jobbe konkret med samskaping og innovasjon?

Hvordan jobbe konkret med samskaping og innovasjon?

(31.1.2019) Telemarksforsking har skrevet en rapport om hvordan tre steder i Norge arbeider med utvikling og innovasjon ved bruk av tilnærminger fra Urban Living Labs. Casekommunene arbeider for å etablere og videreutvikle nye former for samhandling og samskaping. Les mer

Søndre Land i møte med framtida

Søndre Land i møte med framtida

(21.1.2019) Telemarksforsking skal bistå Søndre Land kommune i sitt arbeid med omstilling for å skape et økonomisk handlingsrom for framtiden Les mer