Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Våre fagområder

Kulturforsking
Telemarksforsking er Norges ledende miljø for forskning på kulturpolitikk og kulturøkonomi.
Les mer
Kommunal- og velferdsforsking
Vi arbeider med effekter av velferdspolitikk, kommunestruktur, interkommunalt samarbeid, statlige virkemidler og finansieringsopplegg overfor kommunene, omstillingsarbeid og økonomistyring.
Les mer
Regional utvikling
Våre hovedarbeidsfelt er regionale analyser, nyskaping og innovasjon i næringsliv og offentlig sektor, samt bærekraftige utviklingsstrategier.
Les mer
Idretten i norske storbyer

Idretten i norske storbyer

(13.4.2018) Bærum og Trondheim peker seg fremdeles ut som de mest aktive idrettskommunene blant norske storbykommuner. De har begge idrettsaktivitet godt over landsgjennomsnittet. Dette viser en rapport nylig utarbeidet av Telemarksforsking på oppdrag fra de 10 største kommunene i landet - de såkalte ASSS-kommunene. Les mer

Ny rapport om kostnader i barnehagesektoren

Ny rapport om kostnader i barnehagesektoren

(22.3.2018) Telemarksforsking og EY har på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet utarbeidet en rapport om kostnader i barnehagesektoren Rapporten omhandler kostnadene i 2016 og kostnadsutvikling tilbake til 2012. Les mer

Ny rapport om organisering og kvalitet i skolekonserter

Ny rapport om organisering og kvalitet i skolekonserter

(14.3.2018) Ansvaret for skolekonserttilbudet til skoleelever i Norge har tradisjonelt vært delt mellom fylkeskommunene og det nå nedlagte Rikskonsertene. Hva skjer med skolekonserttilbudet når ansvaret legges helt over på fylkeskommunene? Les mer