Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

NYHETSARKIV

Arkiv

Skal bistå Søre Sunnmøre med barnehageberegninger

Skal bistå Søre Sunnmøre med barnehageberegninger

Ny rammeavtale signert.

2.1.2019

De 6 kommunene på Søre Sunnmøre ønsker bistand til beregninger og kvalitetssikring av tilskudd til de ikke-kommunale barnehagene med basis i det nye forskriftsverket som foreligger. Telemarksforsking har samarbeidet med disse kommunene siden 2011, og har nå inngått ny rammeavtale, etter åpen konkurranse.

 

For mer informasjon: Kontakt Audun Thorstensen.