Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

God jul og godt nyttår!

God jul og godt nyttår!

Vi ynskjer alle ei riktig god jul og eit godt nytt år med nye muligheiter, og sender ei særleg helsing til Flyktninghjelpa sitt arbeid i Jemen, som er årets julegåve frå Telemarksforsking.

25.12.2018