Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Forprosjekt om bruk av eplepressrest

Forprosjekt om bruk av eplepressrest

Kan restproduktet som blir igjen etter pressing av eplejuice bli til noe nyttig? Det er mange muligheter, men også utfordringer å overkomme.

23.10.2018

Askim frukt- og bærpresseri, Telejuice og Epleblomsten har sammen med Telemarksforsking, undersøkt hvordan eplepressrest kan få en miljømessig og økonomisk merverdi sammenliknet med dagens håndtering gjennom å se pressresten i et sirkulært bioøkonomisk perspektiv.

De norske eplepresseriene er forholdsvis små sammenliknet med anleggene ellers i Europa. Likevel, produksjonen av juice foregår over et forholdsvis kort tidsrom i eplesesongen, slik at volumene av pressrest er store for presseriene i den perioden, samtidig som den raskt begynner å gjære og får dårlig kvalitet. For å kunne benytte pressresten videre er det derfor nødvendig med rask stabilisering, f.eks. tørking. Etter tørking kan pressresten benyttes til for eksempel ekstraksjon av pektin (fortykningsmiddel) eller produksjon eplemel. Ifølge presseriene vil det være nødvendig å samarbeide med andre aktører i verdikjeden for å eventuelt teste ut noen av mulighetene når det gjelder å skape merverdi av pressresten.

Notatet er et utdrag av hva som har kommet fram i forprosjektet når det gjelder stabilisering og bruk av eplepressrest. Forprosjektet har blitt finansiert av Innovasjon Norge.

Notatet kan leses her.

Prosjektleder har vært Christine Hvitsand.