Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Kulturrikets tilstand 2018

Kulturrikets tilstand 2018

Onsdag 24. oktober arrangerer Telemarksforsking og Universitetet i Sørøst-Norge den tiende utgaven av konferansen Kulturrikets tilstand. Årets tema er «Regionalisering av kulturpolitikken» - Konferansen STREAMES NÅ.

11.9.2018

Se direkte nå!

 

Hva skjer når de nye regionene får et større ansvar for kulturpolitikken? Og er det egentlig noen stor forskjell mellom en nasjonal og en regional kulturpolitikk? Kulturrikets tilstand 2018 handler om disse høyst aktuelle spørsmålene. Til konferansen kommer en rekke nøkkelpersoner på området. Kulturminister Trine Skei Grande, medlem av ekspertutvalget for regionreformen Jon P. Knudsen og direktør for Kulturrådet Kristin Danielsen er blant de som skal holde innlegg.

Innledere og paneldeltagere:

Velkommen | Ole Marius Hylland | Heidi Stavrum

Ekspertutvalgets anbefaling – og en forskningsmessig begrunnelse | Jon P. Knudsen

Regionalisering av kulturpolitikken i et historisk perspektiv | Erik Henningsen

Kulturministerens refleksjoner | Trine Skei Grande

Svenske tilstander | Jenny Johannisson | Roger Blomgren

Panel I: Forholdet mellom det nasjonale og regionale nivået i norsk kulturpolitikk: forvaltningens perspektiv
 | Karen Espelund | Jenny Følling | Tone Østerdal | Kristin Danielsen | Liv Ramskjær

Panel II: Forholdet mellom det nasjonale og regionale nivået i norsk kulturpolitikk: kulturprodusentenes perspektiv
| Hilde Bjørkum | Rolf-Cato Raade | Morten Gjelten | Agnete Haaland

Deltakeravgift: 950 kr inkl. moms
Student: 350 kr inkl. moms (begrensede plasser)

Program og påmeldingsinfo finner du her.