Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Nærings- og bostedsattraktivitet i Fjell, Os, Lindås og Meland

Nærings- og bostedsattraktivitet i Fjell, Os, Lindås og Meland

Telemarksforsking har hatt oppdraget med å gjennomføre to prosjekt i forbindelse med det felles Byregionprosjektet for Fjell, Os, Lindås og Meland. Fredag 20. april ble prosjektene presentert i Bergen på Hordaland fylkeskommunes avslutningskonferanse for byregionprogrammene: Vegen mot attraktive regionsenter.

9.5.2018

Prosjektet Næringsutvikling og attraktive arbeidsplasser har vært ledet av Knut Vareide, mens prosjektet Attraktive bosteder og gode bomiljø i Straume, Osøyro og Knarvik m/Flatøy-Frekhaug-aksen har vært ledet av Hanna Nyborg Storm.

Presentasjonen, som ble gjennomført i samarbeid, finnes her.

En rapport og ett notat ble publisert i forbindelse med prosjektet Næringsutvikling og attraktive arbeidsplasser:

En rapporte ble publisert i forbindelse med prosjektet Attraktive bosteder og gode bomiljø i Straume, Osøyro og Knarvik m/Flatøy-Frekhaug-aksen:  

For mer informasjon, kontakt Knut Vareide eller Hanna Nyborg Storm.