Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

4 framtidsscenarier for Oppland

4 framtidsscenarier for Oppland

Telemarksforskning har på oppdrag fra Oppland fylkeskommune utarbeidet 4 framtidsscenarier som grunnlag for fornyelsen av fylkeskommunens regionale planverk.

24.1.2018

Scenariene baserer seg på ulike forutsetninger om nasjonal vekst, innvandring og fruktbarhet og viser hvordan utviklingen i Oppland vil bli med høy og lav attraktivitet for næringsliv og bosetting.

To av scenariene er «positive» og viser hvordan utviklingen blir dersome man lykkes med
å skape gode vekstbetingelser fo r næringslivet, og samtidig skaper attraktive bosteder som folk ønskerå flytte til. Tilsvarende er det utarbeidet to «negative» scenarier der regionene i Oppland blir lite attraktive for både bosetting og næringslivet. Alle fire scenarioer er realistiske og kan på den måten «slå til» (se figuren under).

Rapporten kan lastes ned her.

Her finner du en youtube-video der vår prosjektleder Knut Vareide presenterer noen av våre funn sammen med fylkesordfører Even Aleksander Hagen.