Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Gjennomgang av barneverntjenesten i Sarpsborg kommune

 

Telemarksforsking har gjort en gjennomgang av barneverntjenesten i Sarpsborg kommune. Hovedformålet har vært å se nærmere på årsaker til økte kostnader og fristoverskridelser, samt vurdere mulige tiltak.