Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Regional analyse for Østfold 2018

Næringsutvikling, befolkningsutvikling, attraktivitet og scenarier


Rapporten beskriver og analyserer utviklingen i Østfold med hensyn til arbeids- nærings- og befolkningsutvikling.
Telemarksforsknings attraktivitetsmodell er brukt for å måle attraktivitet for bosettning og næringsliv, og for å lage scenarier for framtidig utviklingen i befolkning og antall arbeidsplasser.