Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Innbyggerundersøkelse i Hjuksebø

Knyttet til spørsmålet om grensejustering ved endring i kommunestrukturen i området


Telemarksforsking har gjennomført en innbyggerundersøkelse om en eventuell grensejustering som omfatter området Hjuksebø i Sauherad kommune, og som er knyttet til en endring i kommunestrukturen i området. Kartleggingen er basert på telefonintervju, og Norstat AS har hatt ansvar for gjennomføring av disse.