Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Gjennomgangang organisasjons-og tjenestestruktur i Aure kommune

Med liste for omstillings-og innsparingstiltak


På oppdrag for Aure kommune har Telemarksforsking stått for en gjennomgang av organisasjons-og tjenestestrukturen i kommunen. Potensialet for driftsmessig innsparing er kartlagt, og omstillings-og effektiviseringstiltak er konkretisert og anslått effekten av på «driftsbalansen», i tillegg til at tiltakene er konsekvensutredet.

Potensialet for driftsmessig innsparing er kartlagt, og omstillings-og effektiviseringstiltak er konkretisert og anslått effekten av på «driftsbalansen», i tillegg til at tiltakene er konsekvensutredet.