Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

On the streets of San Francisco

 

Artikkel om kulturpolitisk forskning i Norden, til festskrift/særnummer for Dorte Skot-Hansen