Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Nasjonale satser til private barnehager i 2017

 

Notatet presenterer beregning av nasjonale satser til private barnehager for 2017 etter forskrift av 09.10.2015.
 
Notatet er utarbeidet på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Det er Kunnskapsdepartementet som fastsetter de endelige satsene. Disse er tilgjengelige her