Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Osterøy og kommunereforma. Framtidsscenario og SWOT-analyse