Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Eide kommune

Fordeler og ulemper ved å fortsette som egen kommune


Rapporten oppsummerer fordeler og ulemper ved at Eide kommune fortsetter som egen kommune sett i lys av målene i kommunereformen. Innenfor et vurderingssystem utviklet ved Telemarksforsking oppnår Eide en score på 150 av 400 poeng. Det gir en måloppnåelse på 37,5 prosent, og dermed ser det ut til at ulempene er større enn fordelene med å videreføre Eide som egen kommune.