Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Kommunereformen og Rindal kommune

Kan Rindal bestå som egen kommune?


Telemarksforsking har på oppdrag fra Rindal kommune sett på fordeler og ulemper med å fortsette som egen kommune i lys av målene i kommunereformen.