Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Kommunestruktur på Nordmøre. Tilleggsrapport om bærekraftige og økonomisk robuste kommuner – alternativ 14 og 15

 

Telemarksforsking har fått i oppdrag å utrede samfunnskonsekvenser ved endret kommunestruktur på Nordmøre. Etter at de to første delrapportene var levert om samfunnsutvikling og økonomi, ble det også bestilt utredning av to ekstra alternativer:

14. Halsa, Rindal og Surnadal
15. Hemne, Aure, Halsa og Snillfjord

Dette er derfor en tilleggsrapport om bærekraftige og økonomisk robuste kommuner, som gir en vurdering av dette området for alternativ 14 og 14 i utredningen.

Utredningsarbeidet av denne rapporten er gjennomført i perioden juli - september 2015.