Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Kommunenes kulturutgifter – oppdatert statistikk for perioden 2008-2014