Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Om den korporative tradisjonen i Nordisk kulturpolitikk. – med særlig vekt på den svenske kulturpolitikkens historie

 

En analyse av korporative aspekter ved nordisk kunstnerpolitikk, med særlig vekt på svensk kulturpolitisk historie fra 1960- til 1990-tallet. Basert på kvalitative intevjuer fra et tidligere komparativt forskningsprosjekt ("kulturpolitiske modeller", NFR-prosjekt på 1990-tallet) og på dokumentstudier. Særskilt fokus på de tette relasjonene mellom kunstnerorganisasjonen KLYS og det kulturpolitisk ansvarlige departementet i Sverige fra 1960- til 1990-tallet. Sammenligning med andre nordiske land, særlig Norge, der de korporative relasjonene mellom kunstnerorganisasjoner og statlige myndigheter kanskje har vært svakere, men har vedvart lenger, dvs. fram til våre dager.