Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Analyse av elevundersøkelsen og nasjonale prøver

Ekeberg skole i Holmestrand