Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Regional samspill og vekst

I lys av Attraktivitetsmodellen


Innspill til byregionprogrammet, om hva samfunnsanalysene kan inneholde.