Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Høyanger

Analyse av næringsutvikling og attraktivitet


Utviklingen i Høyanger er beskrevet og analysert med hensyn til næringsutvikling, attraktivitet og utdanningsnivå.