Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Kulturrikets tilstand 2013

Konferanserapport


Konferanserapport for Kulturrikets tilstand 2013. Konferansen ble holdt på Litteraturhuset i Oslo 30. oktober 2013. Konferansen ble åpnet av Per Mangset og innlederne var Fredrik Engelstad, Erik Henningsen, Tore Slaatta, Knut Løyland, Dorte Skot-Hansen, Erik Peurell, Sigrid Røyseng, Håkon Larsen, Jorunn Spord Borgen, Catharina Christophersen, Anne Kielland og Arnfinn Bjerkestrand.