Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Østre Agder

Østre Agder

Samfunnsanalyse


Samfunnsanalysen som ligger nedlastbar her, er en grunnlagsanalyse for det arbeidet som Telemarksforsking vinteren/våren 2014 har vært involvert i med å lage en næringsplan for Østre Agder - se www.ostreagder.no