Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Konsekvenser av mulig sammenslåing av Bjugn og Ørland kommuner

 

Utredningen tar for seg konsekvenser av en mulig sammenslåing av Bjugn og Ørland kommuner. Bakgrunnen for utredningsarbeidet er at Ørland hovedflystasjon skal etableres som Norges framtidige kampflybase. Etableringen av kampflybasen vil innebære en rekke muligheter for kommunene, men også utfordringer. Et viktig formål med utredningsarbeidet har derfor vært å avklare om en sammenslått kommune vil stå sterkere med tanke på å møte framtidige utfordringer enn om kommunene fortsetter hver for seg. Uansett er det både fra regionalt og nasjonalt hold stilt klare forventninger til at Bjugn og Ørland må samarbeide tett for å løse de lokale utfordringer som man står overfor med tanke på etablering av kampflybasen. I den forbindelse har det blitt lagt spesiell vekt på å få fram konsekvenser av en eventuell sammenslåing knyttet til følgende temaer.

  • Økonomi
  • Administrasjon, tjenesteproduksjon og forvaltning
  • Demokrati og politisk styring
  • Samfunnsutvikling