Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Norsk kulturindeks 2012. Resultater fra Telemark

 

Norsk kulturindeks er en årlig oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner, regioner og fylker. Indeksen er basert på registerdata fra en rekke offentlige etater, interesseorganisasjoner og foreninger.

I denne rapporten presenterer vi årets resultater og detaljer for Telemark fylke og kommune i Telemark. Vi presenterer også en oversikt over statlige stedsspesifikke tildelinger på fylkesnivå.