Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Økonomiske nøkkeltall i Porsgrunn kommune

En kartlegging blant Telemarkskommunene


I dette notatet ser vi nærmere på økonomiske nøkkeltall og hovedindikatorer i den overordende kommunale økonomistyringen. Vi anbefaler fem overordnede nøkkeltall. Målene skal sikre økonomisk kontroll og handlefrihet, både i dag og i fremtiden.  For at disse nøkkeltallene skal være nyttige i den økonomiske styringen av kommunen må det fastsettes konkrete måltall. Disse målene bør forankres politisk, og inngå som en del av den politiske styringen av kommunen.