Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

0-Punktsanalyse

Indikatorsett for utviklingen i omstillingskommuner


Dette notatet er laget på oppdrag fra Innovasjon Norge. Hensikten er å få et enkelt indikatorsett for å måle sentrale utviklingstrekk for omstillingskommuner. Det er svært mange indikatorer som kan være relevante i denne sammenhengen, og for hver enkelt indikator er det mange forskjellige måter å definere indikatoren på. Valg av indikatorer må vurderes ut fra formålet, og indikatorene må også være enkle å tolke og oppdatere.

Underveis i arbeidet har vi introdusert en del tilnærmingsmåter for oppdragsgiver og hatt en åpen dialog underveis før vi havnet på de indikatorene som blir presentert i dette notatet.

Indikatorene er presentert for et utvalg av omstillingskommuner som oppdragsgiver har valgt ut.