Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Interkommunalt barnevern i Risør, Vegårshei, Gjerstad og Åmli

Interkommunalt barnevern i Risør, Vegårshei, Gjerstad og Åmli

En mulighetsstudie


Rapporten ser på behovet og mulighetene for et interkommunalt samarbeid for barnevernstjenestene i Risør, Vegårshei, Gjerstad og Åmli. Samlet sett er vår oppfatning at ett felles interkommunalt barnevern vil være den beste løsningen for å sikre at alle de fire kommunene får robuste, helhetlige og fremtidsrettede barnevernstjenester. En forutsetning for dette er at det er en klar vilje til samarbeid og at man får til gode organisatoriske løsninger som sikrer nærhet til alle kommunene.