Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Potensialundersøkelse for Bratsbergbanen

 

Dette notatet vurderer potesialet for antall passasjerer i forbindelse med arbeidspendling med Bratsbergbanen. Notatet beskriver befolkningsutvikling, arbeidsplassutvikling og pendling i kommunene rundt Bratsbergbanen. Beregningene viser at det ikke er veksten i folketallet som vil bety mest for potensialet for økt passasjertall, men hvor stor andel av dagens pendlere som benytter seg av toget og hvordan utviklingen i pendlingen fremover vil bli.