Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Tiltaksprofil og økonomi for barnevernet i Kragerø

 

Rapporten konkluderer med at selv om Kragerø har høye utgifter til barnevern, trenger tjenesten tilførsel av ressurser. Når det gjelder tiltaksprofil og prioritering av ressurser, kan det på lenger sikt være gevinster å hente på et sterkere tverrfaglig samarbeid mellom ulike hjelpeinstanser. Muligheter for bruk av mer intensive endringsorienterte tiltak i familiene bør også vurderes.  Det er lite sannsynlig at barnevernstjenesten klarer å arbeide mer forebyggende enn det gjør i dag, uten tilførsel av ressurser. For å kunne gjennomføre snuoperasjoner og få til en bedre og mer effektiv barnevernstjeneste, er det nødvendig med tilstrekkelige ressurser, spesielt til ledelse av tjenesten.