Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Bosetting av flyktninger

- forslag til endringer i økonomiske virkemidler


Innledningsvis gis en kartlegging av økonomiske virkemidler til rådighet ved bosetting av flyktninger. Hovedfokus i rapporten er å drøfte og konkretisere endringer i de økonomiske virkemidlene som kan gi kommunene best mulige forutsetninger og incentiver til å bosette mange nok flyktninger framover. Vi lanserer noen konkrete endringer i de økonomiske virkemidlene; nemlig å innføre en  særskilt rentekompensasjonsordning, utløse ekstra tilskudd for mottak av enslige, innføre en ”terskel-bonus”, introdusere et oppstartstilskudd og evt. løfte integreringstilskuddet.