Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Økonomiske effekter av en mulig kommunesammenslåing i Mosseregionen

Økonomiske effekter av en mulig kommunesammenslåing i Mosseregionen

 

På oppdrag fra Moss Industriforening vi beregnet økonomiske effekter av en mulig kommunesammenslåing mellom Moss, Råde, Rygge, Våler, Hobøl og Vestby kommuner, her kalt ”Moss og omland kommune”. Vi har også sett på hva kommunene kan spare av administrative utgifter ved å slå seg sammen.