Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Næringsanalyse Giske

 

Giske har hatt sterk befolkningsvekst de siste tre årene. Kommunen er rangert som nummer 82 av 430 kommuner når det gjelder befolkningsvekst i denne perioden. 

Giske har et stort fødselsoverskudd og over middels innvandring de siste tre årene.

Giske har også hatt netto innflytting fra andre kommuner den siste treårsperioden, etter å ha hatt netto utflytting tidligere.

Giske har hatt noe høyere vekst i arbeids-plasser enn middels av kommunene, men dette skyldes sterk vekst i offentlige arbeids-plasser.

Næringsutviklingen i Giske har vært over middels de siste  tre årene, etter sterk framgang i 2008.  Dette skyldes først og fremst at det har vært mange nyetableringer i kommunen. Bedriftenes vekst har vært middels, men lønnsomheten har vært under middels.  Lønnsomheten i næringslivet var imidlertid god i 2008.

Giske oppnår netto innflytting hovedsakelig fordi kommunen er attraktiv som bosted.  Giske er attraktiv for alle grupper, både unge voksne, barnefamilier og innvandrere.