Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Næringsanalyse for Drangedal

Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet


1024x768

Drangedal har hatt befolkningsnedgang de siste tre årene, men har vokst litt det siste året.

Drangedal har et stort fødselsunderskudd som trekker befolkningsveksten ned, men en høy innvandring som trekker opp.

Drangedal har netto utflytting til andre kommuner den siste treårsperioden. I 2008 ble det imidlertid netto innflytting.

Drangedal har hatt sterk vekst i arbeids-plasser de siste tre årene, både i privat og offentlig sektor.

Næringsutviklingen i Drangedal har vært under middels de siste  årene.  Drangedal har hatt bra omsetningsvekst i eksisterende næringsliv, men svak lønnsomhet og under middels med nyetableringer.  Etablerings-aktiviteten ser imidlertid ut til å ta seg opp det siste året.

Drangedal har ikke fått innflytting som står i forhold til den gode arbeidsplassveksten.  Dermed ser det ut til at kommunen ikke er attraktiv som bosted.  Drangedal trekker ikke til seg noen av gruppene som er målt, og det er spesielt høy utflytting fra innvandrer-befolkningen.