Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Næringsanalyse for Drammensregionen

Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet


Befolkningsutviklingen er den aller viktigste indikatoren for regional utvikling. Drammens-regionen har en befolkningsvekst som plasserer regionen som nummer ni av 83 regioner.  Drammens-regionen har bare litt over middels innvandring og er her rangert som nummer 32.  Fødselsbalansen viser et overskudd, og her er Drammensregionen nummer 21. 

Det er først og fremst innflytting til Drammensregionen fra andre regioner i landet som bidrar til den sterke befolkningsveksten.  Drammensregionen er nummer fem av 83 regioner når det gjelder netto innflytting fra andre deler av landet.

Netto-flyttingen er påvirket av to faktorer: Arbeidsplassutvikling og attraktivitet.

Drammensregionen har hatt en vekst i arbeidsplasser de siste tre årene på 8,9 prosent.  I denne perioden har hele landet hatt vekst på 9,2 prosent. Veksten i Drammensregionen er dermed litt under gjennom-snittet.  Næringslivet i Drammens-regionen gjør det svært bra når det gjelder nyetableringer og lønnsomhet, og andel vekstforetak er litt over middels.

Den høye innflyttingen til Drammensregionen synes dermed å komme av at regionen er attraktiv som bosted.  Drammensregionen ser ut til å ha blitt mer attraktiv de siste årene, og regionen er nå nummer fem av 83 regioner når det gjelder attraktivitet.  Drammensregionen er attraktiv som bosted både for unge voksne og for barnefamilier.

Kombinasjonen av god næringsutvikling og høy attraktivitet gjør at Drammensregionen ble kåret til mest vellykkede region i Nærings-NM 2008.