Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Vitalisering av næringapparatet i Vest-Telemark

 

I næringsplanen til Vest-Telemark er et av tiltakene å vitalisere næringsapparatet i Vest-Telemark.

Denne rapporten fokuserer på hvordan næringsapparatet i Vest-Telemark samlet sett skal kunne drive mer effektivt utviklingsarbeid og bli en bedre partner for næringsliv og andre utviklingsaktører.

Med næringsapparat menes de regionale institusjonene som driver næringsutvikling, spesielt Vest-Telemark Næringsutvikling, regionale utviklingsprosjekt samt de som driver utviklingsarbeid i kommunal regi.

Dette er ikke en evaluering av kvaliteten på arbeidet som gjøres i næringsapparatet i Vest-Telemark.  En slik evaluering forutsetter at mål og strategier er klart angitt fra oppdragsgivere eller de som finansierer virksomheten.