Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Næringsanalyse for Midt-Telemark

Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet


Midt-Telemark har hatt vekst i befolkningen de fire siste årene. Befolkningsveksten skyldes utelukkende høy innvandring.  Både fødselsbalansen og nettoflyttingen til andre regioner i landet er negativ.  Hovedutfordringen for regionen er å få snudd innenlands utflytting til innflytting.

Utviklingen i antall arbeidsplasser i regionen er svak.  Det har vært en viss vekst i antall arbeidsplasser i Midt-Telemark de siste årene, men veksten ligger langt under landsgjennomsnittet.  Næringslivet i regionen presterer svakt, særlig når det gjelder bedriftenes omsetningsvekst og nyetableringer.  Midt-Telemark gjør det derfor dårlig på årets Nærings-NM, der regionen havner som nummer 71 av 83 regioner.

Midt-Telemark har vært over middels attraktiv som bosted de siste tre årene.  Dette bidrar positivt til innflytting.  Attraktiviteten er imidlertid så vidt over middels, slik at det er potensial for forbedringer.  Ettersom befolkningen i Midt-Telemark har gode pendlingsmuligheter, både i sør mot Grenland og i øst mot Notodden og Kongsberg, vil bostedsattraktivitet bli viktig.  Forbedringer av kommunikasjoner mot viktige arbeidsmarkeder og stimulering av boligbyggingen vil være nøkkelfaktorer for forbedring av attraktiviteten.  Stedlig kultur og sosiale møteplasser har også betydning.

Det er store forskjeller på de tre kommunene i Midt-Telemark, både når det gjelder næringsstruktur og utvikling.  Bø har utviklet seg positivt de siste årene, og har både god næringsutvikling og høy attraktivitet.  Nome har middels næringsutvikling, men forholdsvis lav attraktivitet.  Sauherad gjør det svakt både med hensyn til næringsutvikling og attraktivitet. Sauherad har likevel hatt en god vekst i antall arbeidsplasser de siste årene, som følge av en positiv utvikling i de største bedriftene.