Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

On the cultural blessings of fixed book prices. Facts or fiction?