Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Evaluering av Arena-prosjektet Plastinnovasjon Østfold

 

Rapporten er en evaluering av Arena-prosjektet "Plastinnovasjon Østfold". Evalueringen tar for seg utviklingen av plastbransjen i Østfold sammenliknet med landet forøvrig, samt utviklingen av samarbeidet mellom ulike aktører i fylket.