Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Næringsanalyse for Skedsmo

Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet


Skedsmo har den femte høyeste veksten i befolkningen de tre siste årene.  Det er høy fødselsbalanse og innvandring, men det er først og fremst innflytting fra andre deler av landet som gjør at Skedsmo har så høy befolkningsvekst.

Skedsmo har også en sterk vekst i antall arbeidsplasser i kommunen.  Veksten i arbeidsplasser er imidlertid ikke så påfallende sterk at den alene fører til så høy innflytting.

Næringslivet i Skedsmo gjør det bra samlet sett, og er nummer 30 i Nærings-NM i 2007.  Det er svært mange nyetableringer, god lønnsomhet, men lav andel vekstforetak. 

Ettersom innflyttingen til Skedsmo er høyere enn arbeidsplassveksten skulle tilsi, er det stedlige attraksjonsfaktorer som fører til at så mange flytter inn til kommunen.  Skedsmo er åttende mest attraktive kommune i landet.  Det er spesielt blant unge voksne mellom 18-28 år at Skedsmo er populær som bosted.

Når vi kombinerer resultatene fra Nærings-NM og Attraktivitetsbarometeret, er Skedsmo den fjerde mest vellykkede kommunen i Norge i perioden 2005-2007.