Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Verdiskapingspotensial i Nasjonale Festningsverk

 

Telemarksforsking-Bø har vært sparringspartner for KPMG i deres arbeid med å evaluere Nasjonale Festningsverk. Evalueringen er en del av statens rullerende, årlige evalueringer av underliggende etater.

Dette notatet oppsummerer Telemarksforsking-Bø sine innspill til KPMG.

Samandrag