Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Mohairgeiter, kulturlandskap og spinneriproduksjon

Realiseringsplan for Telespinn AS


Konfidensiell fram til 1.5.2008.

Føremålet med forprosjektet har vore å foreslå nye produkt og opplevingar, med utgangspunkt i mohairgeitenæringa, og med særleg vektlegging på spinneriproduksjon av mohairfiber.

Heilskaplege opplevingar, knytt til mohairgeiter, gardsdrift, kulturlandskap, spinneriproduksjon, garn-/veveprodukt og formidling er tema i rapporten.

Bak nettverksprosjekt står mohairgeitebønder i Telemark. Prosjektet er ein del av programmet "Forskningsbasert Kompetansemegling".