Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Kompetansenettverket for småskala matproduksjon

Evaluering av nettverkets virksomhet 2002-2004