Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Gården som pedagogisk ressurs

 

Initiativet til og finansieringen av feltarbeidet i Verran er knyttet til forskningsprosjektet ”Fra produksjon til konsum” under forskningsprogrammet ”Landskap i endring” i regi av Norges forskningsråd. Prosjektet bygger på om et samarbeid mellom Universitetet for miljø og biovitenskap (UMB) og Telemarksforskning. Verran er kjennetegnet av en betydelig satsing på bruk av gården som læringsarena, et eksempel på hvordan norsk landbruk er i ferd med å omstille seg fra å produsere tradisjonelle landbruksprodukter til også å legge vekt på produksjon av opplevelser fra landbruksproduksjonen.  Feltarbeidet er utført av førsteamanuensis Erling Krogh, som ved siden av å delta i prosjektet ”Fra produksjon til konsum”, er fagansvarlig for etter- og videreutdanningstilbudet ”Gården som pedagogisk ressurs” ved UMB. Odd Jarle Stener Olsen har drevet gård med betydelig vekt på bruk av gården som læringsarena i mer enn 25 år. Han er for tiden student ved praktisk pedagogisk utdanning ved Seksjon for lærerutdanning ved UMB og har fått støtte til en studietur til Nord-Trøndelag fra Fylkesmannens landbruksavdeling i Vestfold.