Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Drifts- og ressursgjennomgang. Vanylven kommune

Drifts- og ressursgjennomgang. Vanylven kommune

 

Telemarksforsking har på oppdrag frå Vanylven kommune stått for ei drifts- og ressursbrukskartlegging der også administrativ organisering har blitt vurdert.

Bakgrunnen for oppdraget var eit ønskje frå kommunen om å gjennomføre eit omstillingsprogram og ein OU-prosess 1. halvår 2017 som skal gje grunnlag for betre økonomisk driftstilpassing og meir føremålsteneleg organisering framover. Prosjektet har vore breitt og godt forankra i kommuneorganisasjonen i Vanylven.