Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Tillitsmåling Gjøvikregionen

 

Rapporten oppsummer resultatene av tillitsmåling i kommunene i Gjøvikregionen. Målingen er gjennomført som en spørreundersøkelse rettet mot politikere, ansatte i kommunene og næringslivet i alle kommunene i regionen.