Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Følgeevaluering av forsøk med ny ansvarsfordeling mellom stat og kommune på barnevernområdet

Første delrapport


Rapporten er første delrapport i følgeevalueringen av forsøk med ny ansvarsdeling mellom stat og kommune på barnevernsområdet. Kommunene Røyken, Nøtterøy og Alta gikk våren 2016 inn i forsøksordning med kommunal overtakelse av statlige oppgaver innen barnevernet. Rapporten beskriver i hovedsak kommunenes utgangspunkt ved inngangen av forsøket og erfaringene fra oppstartsprosessen. Neste delrapport kommer høsten 2017.

 

Deloitte og Telemarksforsking samarbeider om denne evalueringen, som gjennomføres med Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet som oppdragsgiver.