Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Utredning kommunereformen Sammenslåing av Fjell, Øygarden og Sund

 

Utredningen belyser konsekvenser ved en sammenslåing av kommunene Fjell, Øygarden og Sund. Rapporten er ment å være grunnlag for videre arbeid med og valg vedrørende kommunestrukturendringer.